IDAZKARI LANPOSTUA BETETZEKO DEIALDIA. ONARTU ETA BAZTERTUEN BEHIN BETIKO ZERRENDAK. PROBEN DATAK ETA TOKIAK.

EBAZPENA: 2018_04 Ebazpena

EUSKARA PROBA: Euskarabidean, 2018ko azaroaren 9an, 9:00etan.

OPOSAKETAKO PROBAK: NAPIn, 2018ko azaroaren 14an, 9:00etan.