Kontuhartzaile oposaketa: Behin behineko zerrenda.

Doneztebe, Eglorriaga, Ituren eta Zubietako Elkartzearen kontuhartzaile oposaketan aurkeztutako izangai onartu eta baztertuen behin behineko zerrenda argitaratzen da, eta oinarriak zehazten duten bezala 5 eguneko epea ireki, interesdunek alegazioak aurkeztu ditzaten.

ONARTU ETA BAZTERTUEN BEHIN BEHINEKO  ZERRENDA